Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alkohol och droger i arbetslivet

Research profile seminar

Den 27 februari bjuder WE och CERA in till ett öppet halvdagsseminarium om alkohol och droger i arbetslivet.

Vi vet alla att alkohol och droger förekommer i och påverkar arbetslivet, med vissa skillnader mellan yrken och mellan arbetsplatser. Alkoholkulturen på arbetsplatsen kan vara svår att rå på. Det behövs en medvetenhet om att förvärvsarbetande människors sätt att uppfatta sin omgivning och deras förmåga att fatta förnuftiga beslut påverkas av om de står under inflytande av alkohol och/eller droger. Följaktligen påverkas också säkerheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att personer i arbetsledande ställning har vilja, kraft och kunnande att hantera problemen när de dyker upp. Ambitionen med detta seminarium är att presentera aktuell forskning och utveckla diskussionen kring nämnda och angränsande frågor.

Vänligen observera att program och länk till anmälningsformuläret återfinns i den bifogade evenemangslänken nedan.

Date: 2/27/2020

Time: 1:15 PM - 4:30 PM

Categories: Research, Medicine, Psychology

Organizer: Centrum för forskning om arbete och sysselsättning - Work and Employment Research Centre (WE) - och Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Location: Pedagogen, Sal BE 014, Hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg

Event URL: Read more about Alkohol och droger i arbetslivet

Contact person: Bengt Furåker

Page Manager: |Last update: 7/12/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?