Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Docentföreläsning: Klinisk neuropsykologisk forskning

Lecture

Stefan Winblad är legitimerad psykolog och disputerade 2006 med en avhandling om kognitiva, personlighets- och känslomässiga avvikelser som kan ses vid den neuromuskulära sjukdomen Dystrophia myotonica typ 1. Sedan dess forskar han kring denna och andra neurologiska och psykiatriska tillstånd som multipel skleros, epilepsi, stroke, Duchennes muskeldystrofi, schizofreni, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDD) och långsiktiga följdverkningar av allvarligare infektioner. Denna forskning sker ofta i samverkan med medarbetare inom sjukvården och är främst inriktad mot att karaktärisera kognitiva och känslomässiga avvikelser som kan uppstå som en följd av dessa tillstånd och hur de utvecklas över tid. Vidare har han ett särskilt intresse för hur ärftliga och olika biologiska faktorer påverkar kognition och känsloliv. Stefan Winblad arbetar som lektor med inriktning mot neuropsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Date: 2/28/2020

Time: 3:00 PM - 3:45 PM

Categories: Psychology

Location: Lokal F6, Psykologiska inst. Haraldsgatan 1

Contact person: Ann Backlund

Phone: 031-786 1637

Page Manager: |Last update: 7/12/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?