Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Seminarium om spel om pengar

Research profile seminar

Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende - hur gör vi?

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv. Därefter får vi ta del av synpunkter utifrån ett brukarperspektiv, bland annat om hur spelberoende kan drabba kvinnor. Vidare berättar Västra Götalandsregionens regionala Mottagning för spelberoende och skärmhälsa om behandling vid spelberoende och seminariet avrundas med reflektioner från Folkhälsomyndigheten kring hur vi tillsammans kan förebygga spelproblem.

Målgrupp: Vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri, personal anställd inom kommunal sektor samt företrädare för idéburna organisationer.

Anmälan: Senast den 16 september via Regionkalendern, läs mer i bifogad inbjudan.

Date: 10/1/2020

Time: 1:00 PM - 4:00 PM

Categories: Socialt arbete, Psychology, Medicine, Cooperation

Organizer: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, CERA, Spelberoendes förening, VästKom

Location: Webbsändning och Regionens hus i Göteborg

Additional information:
Inbjudan_till_seminarium_om_spel_om_pengar_1_oktober_2020.pdf

Contact person: Sofia Odersjö, Västra Götalandsregionen

Page Manager: |Last update: 7/12/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?