Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tidig utveckling av sociala förväntningar. Aktuell forskning med döva och hörande spädbarn.

Lecture

Marek Meristo disputerade år 2007 på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Mellan 2011 och 2013 var Marek forskare på universitet i Trento, Italien, 2014 på universitet i Kyoto, Japan och från och med 2017 på City University London. Från 2015 driver han ett forskningsprojekt om social förståelse hos döva spädbarn, och sedan 2018 ett projekt om rättvisetänkande hos spädbarn i traditionella icke-västerländska kulturer. I sin docentföreläsning kommer han att tala om hur man med hjälp av ögonrörelseregistrering försöker förstå hur döva och hörande barn uppfattar sin sociala omgivning

Date: 12/18/2018

Time: 3:00 PM - 3:45 PM

Categories: Psychology

Location: Department of Psychology, Haraldsgatan 1
Sal F5, Department of Psychology, Haraldsgatan 1

Contact person: Ann Backlund

Phone: 031-786 1637

Page Manager: |Last update: 7/12/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?