Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Att förstå och förutse
mänskligt beteende

Vår forskning handlar om grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå och förutsäga mänskligt beteende.

Den handlar också om tillämpning av psykologisk kunskap i många viktiga samhälleliga områden. Vi har en stark tvärdisciplinär tradition och samarbetar med forskare inom exempelvis ekonomi, juridik, medicin och statsvetenskap.

Vår forskning är bred och innefattar ämnen såsom psykologiska aspekter på åldrande och funktionsnedsättningar, kroppsuppfattning och identitetsutveckling, bedömningar och beslutsfattande, barns utveckling och psykologisk behandling. Aktiva forskargrupper finns också inom områdena innovation, ledarskap och organisationspsykologi. Externa utvärderingar av vår forskning har särskilt uppmärksammat de insatser som utförs inom den miljöpsykologiska, beroendepsykologiska och rättspsykologiska forskningen.

Våra forskare deltat aktivt i debatter och samhällslivet. Genom vår forskning sprids kunskap till en bred grupp av intressenter såväl inom vetenskapssamhället som till offentliga och privata organisationer.

Aktuella forskningsområden

En stor del av institutionens forskning utförs i våra forskargrupper och i tvärvetenskapliga centrumbildningar. Länkarna tar dig ned på sidan till det område du är intresserad av.

Arbets- och organisationspsykologi

Medlemmarna i Gothenburg Research Group in Work and Organizational Psychology (GR-WOP) forskar i huvudsak inom områdena ledarskap, arbetsgrupper och grupputveckling, organisationer och organisationsutveckling, psykosocial arbetsmiljö och arbets- och organisationspsykologisk instrumentutveckling. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga sammanhang, tillsammans med forskare från andra institutioner inom och utanför Göteborgs universitet, och i nära samarbete med arbetslivet.

Barn, ungdomar och unga vuxna - utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen Gothenburgh Research unit on Youth development (GReY) studeras olika aspekter av psykologisk utveckling bland unga människor, såväl barn, ungdomar som unga vuxna. Några av de frågor som forskningen handlar om rör identitet, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap (såväl pappor som mammor), relationer, mobbning, nätmobbning och användandet av de så kallade nya medierna. Flera av studierna är longitudinella där man följt barnen från tidig ålder upp i vuxenåren.

Bedömning, beslutsfattande och socialpsykologi

Forskargruppen Judgement, Decision Making and Social Psychology (JDMS) består av forskare som är intresserade av olika aspekter inom forskningsområdena social kognition samt tillämpad bedömning och beslutfattande.

Beroendepsykologi

Forskargruppen Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC) studerar olika psykologiska processer i relation till användning av alkohol och andra droger, särskilt akuta och mer långsiktiga konsekvenser på beteende, tankar och känslor. APEC bedriver både preventions- som behandlingsforskning, vanligtvis med långtidsuppföljningar. Forskargruppen är ansluten till Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), vid Göteborgs universitet, en tvärprofessionell och partsammansatt centrumbildning som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel).

Förebygga och behandla barns och ungdomars psykiska ohälsa

Forskargruppen Prevention and Intervention in Developmental Psychopathology (PIP) är multidisciplinär och delar intressen för (a) metoder för att studera utvecklingsvägar mot välbefinnande eller psykisk ohälsa (b) effekter av olika preventions- och interventionsprogram riktade till barn, ungdomar och föräldrar. Vi lutar oss mot en transaktionell modell för att beskriva hur den ständigt pågående interaktionen mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer formar barnets utveckling över tid.

Hälsopsykologi

Frågor kring hälsa har idag stort utrymme i samhällsdebatten. Inom området hälsopsykologi studeras hur olika psykologiska processer kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd (exempelvis diabetes och fetma) kan inverka på vår psykiska hälsa. Den hälsopsykologiska gruppen består av både forskare, lärare och psykologer vars styrkeområden är hur hälsa är relaterad till beroendepsykologi (alkoholvanor), idrottspsykologi (fysisk aktivitet), motivationspsykologi (motivation till att ändra vanor), arbets- och organisationspsykologi (arbetsmiljö) och utvecklingspsykologi (kroppsuppfattning, åldrande).

Miljöpsykologi

Miljöpsykologin intresserar sig för det ömsesidiga samspelet mellan människa och miljö, där till exempel resursförbrukning och hållbarhet får konsekvenser för miljöns, djurs och människors välbefinnande. Forskargruppen Environmental Psychology Unit (EPU) bedriver grundläggande, tillämpad, och tvärvetenskaplig forskning utifrån begrepp som värden, normer och attityder för att undersöka beslutsfattande och beteenden inom till exempel konsumtion, transport och politiska åtgärdspaket för miljön.

Psykiskt lidande: bakgrundsmekanismer och behandling

Forskargruppen Research in Clinical Psychology (RCP) är en grupp bestående av forskare med intresse för dels psykologisk behandling och andra interventioner avseende människor med psykiskt lidande, dels psykologiska bakgrundsmekanismer till psykiskt lidande. Gruppens forskningsintresse innefattar bland annat psykossjukdomar, erfarenheter av trauma och svårigheter med sexualitet.

Rättspsykologi

Den rättspsykologiska forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) bedriver forskning med syfte att ta fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap med relevans för rättsväsendet och närliggande områden. Gruppens styrkeområden omfattar bl a vittnespsykologi, förhörstekniker, tillförlitlighetsbedömningar, rättsligt beslutsfattande och brottsofferfrågor.

Social förmåga, kognition och funktion

Forskargruppen Social Mind, Cognition and Executive Functions (SoCEF) studerar typisk och icke-typisk funktion hos barn och vuxna i förhållande till omgivning och biologiska faktorer. Forskningen berör bland annat varseblivning, tänkande, språk och socialt samspel ur ett utvecklingsperspektiv.

Barnlaboratoriet

Kopplad till forskargruppen SoCEF och placerat vid på psykologiska institutionen finns barnlaboratoriet AMBLE Infant and Child Laboratory (INCH). Där studerar forskarna hur barn i 2-7 årsåldern upplever och förstår sin omgivning

Åldrande och psykisk hälsa

Adult Development and Aging (ADA- Gero Group) är ett team av forskare vars forskning är inriktad mot vuxenliv och åldrande. Gruppen arbetar särskilt för att öka kunskaperna om åldersrelaterad kognitiv och emotionell hälsa, ofta i flervetenskapliga sammanhang och då med fokus på betydelsen av genetiska, hälsorelaterade och sociokulturella faktorer.

Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) är ett tvärvetenskapligt centrum med forskare från psykiatri, psykologi, sociologi, neurovetenskap och hälsovård. Centrumets syfte är att utföra multidisciplinära studier och utbildningsaktiviteter relaterade till förmågor hos äldre.

Samlad lista över våra forskargrupper

 

Sidansvarig: Ann-Sofie Sten|Sidan uppdaterades: 2019-09-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?