Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående forskning

En stor del av institutionens forskning utförs i våra forskargrupper och i tvärvetenskapliga centrumbildningar. Genom nedan länkar kan du läsa mer om den forskning och andra aktiviteter som pågår inom de olika områdena.

Arbets- och organisationspsykologi

Medlemmarna i Gothenburg Research Group in Work and Organizational Psychology (GR-WOP) forskar i huvudsak inom områdena ledarskap, arbetsgrupper och grupputveckling, organisationer och organisationsutveckling, psykosocial arbetsmiljö och arbets- och organisationspsykologisk instrumentutveckling. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga sammanhang, tillsammans med forskare från andra institutioner inom och utanför Göteborgs universitet, och i nära samarbete med arbetslivet.

Bedömning och beslutfattande i sociala sammanhang

Forskargruppen Social Cognition, Judgement and Decision Making (SOC-JDM) består av forskare som är intresserade av olika aspekter inom forskningsområdena social kognition samt tillämpad bedömning och beslutfattande.

Barn, ungdomar och unga vuxna - utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen Gothenburgh Research unit on Youth development (GReY) studeras olika aspekter av psykologisk utveckling bland unga människor, såväl barn, ungdomar som unga vuxna. Några av de frågor som forskningen handlar om rör identitet, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap (såväl pappor som mammor), relationer, mobbning, nätmobbning och användandet av de så kallade nya medierna. Flera av studierna är longitudinella där man följt barnen från tidig ålder upp i vuxenåren.

Förebygga och behandla barns och ungdomars psykiska ohälsa

Forskargruppen Prevention and Intervention in Developmental Psychopathology (PIP) är multidisciplinär och delar intressen för (a) metoder för att studera utvecklingsvägar mot välbefinnande eller psykisk ohälsa (b) effekter av olika preventions- och interventionsprogram riktade till barn, ungdomar och föräldrar. Vi lutar oss mot en transaktionell modell för att beskriva hur den ständigt pågående interaktionen mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer formar barnets utveckling över tid.

Funktionsnedsättningar och psykisk hälsa

Forskargruppen Psychological Research in Disability (PReD) studerar hur olika former av funktionsnedsättningar hos barn, unga och vuxna påverkar deras psykiska hälsa, utveckling och samspel med den omgivande miljön. Bland annat har språklig- och kommunikativ utveckling liksom möjligheterna att behandla svårigheter undersökts.

Innovations- och ledningspsykologi

Forskargruppen Innovations- och ledningspsykologi/Psychology of Innovation & Management (PIM) intresserar sig för ledarskap, beslutsfattande, kreativitet och innovation i organisationer. PIM har nära forskningssamarbete med Handelshögskolan.

Miljöpsykologi

Miljöpsykologin intresserar sig för det ömsesidiga samspelet mellan människa och miljö, där till exempel resursförbrukning och hållbarhet får konsekvenser för miljöns, djurs och människors välbefinnande. Forskargruppen Environmental Psychology Unit (EPU) bedriver grundläggande, tillämpad, och tvärvetenskaplig forskning utifrån begrepp som värden, normer och attityder för att undersöka beslutsfattande och beteenden inom till exempel konsumtion, transport och politiska åtgärdspaket för miljön.

Missbrukspsykologi

Forskargruppen Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC) har som forskningsområde experimentell och klinisk missbrukspsykologi. Gruppen arbetar även med utbildning och handledning inom missbrukspsykologi och samverkar med det omgivande samhället kring frågor som rör missbruk.

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet.

Psykiskt lidande: bakgrundsmekanismer och behandling

Forskargruppen Research in Clinical Psychology (RCP) är en grupp bestående av forskare med intresse för dels psykologisk behandling och andra interventioner avseende människor med psykiskt lidande, dels psykologiska bakgrundsmekanismer till psykiskt lidande. Gruppens forskningsintresse innefattar bland annat psykossjukdomar, erfarenheter av trauma och svårigheter med sexualitet.

Rättspsykologi

Den rättspsykologiska forskargruppen Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) bedriver forskning med syfte att ta fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap med relevans för rättsväsendet och närliggande områden. Gruppens styrkeområden omfattar bl a vittnespsykologi, förhörstekniker, tillförlitlighetsbedömningar, rättsligt beslutsfattande och brottsofferfrågor.

Åldrande och psykisk hälsa

Adult Development and Aging (ADA- Gero Group) är ett team av forskare vars forskning är inriktad mot vuxenliv och åldrande. Gruppen arbetar särskilt för att öka kunskaperna om åldersrelaterad kognitiv och emotionell hälsa, ofta i flervetenskapliga sammanhang och då med fokus på betydelsen av genetiska, hälsorelaterade och sociokulturella faktorer.

Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) är ett tvärvetenskapligt centrum med forskare från psykiatri, psykologi, sociologi, neurovetenskap och hälsovård. Centrumets syfte är att utföra multidisciplinära studier och utbildningsaktiviteter relaterade till förmågor hos äldre.

Sidansvarig: Ann Backlund|Sidan uppdaterades: 2015-10-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?