Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Psykiskt lidande: Bakgrundsmekanismer
och behandling


Forskargruppen Research in Clinical Psychology (RCP) består av forskare med intresse för dels psykologisk behandling och andra interventioner avseende människor med psykiskt lidande, dels psykologiska bakgrundsmekanismer till psykiskt lidande. Gruppens forskningsintresse innefattar bland annat psykossjukdomar, erfarenheter av trauma och svårigheter med sexualitet.

Vi strävar efter ett nära samarbete med kliniska miljöer och beaktar de erfarenheter som finns hos såväl individer med psykisk ohälsa som hos anhöriga och personal. I vår forskning använder vi oss dels av metoder som fokuserar på människors egna upplevelser, dels av metoder som avser fånga hur dessa upplevelser och svårigheter kan beskrivas i mer generella termer.

Gruppföreståndare: Anneli Goulding

Medlemmar

Anneli Goulding är intresserad av personlighetspsykologi, hälsa och allvarlig psykisk ohälsa. Hon är också intresserad av olika aspekter av att uppleva paranormala fenomen som telepati. Anneli forskar om schizotyp personlighet och dess relation till psykisk hälsa respektive ohälsa och om psykossjukdomar som schizofreni. Anneli är dessutom involverad i forskningsprojekt rörande personer som begått sexuella övergrepp som leds av Inga Tidefors. Anneli arbetar också i ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som leds av professor Margda Waern där personcentrerad psykosvård implementeras inom psykiatrisk slutenvård.

Karin Boson är doktorand i psykologi med inriktning mot ungdomar, psykisk hälsa och missbruk. I mars 2016 försvarade hon sin licentiatavhandling "How do the tweenies do? - Mental health, alcohol experiences and personality among young adolescents" om 12-14-åringars psykiska hälsa, alkoholerfarenheter och personlighet ur ett barn- och föräldraperspektiv. Karin ingår i det longitudinella och tvärvetenskapliga forskningsprogrammet LoRDIA, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping.

Sara Ingevaldsons forskningsområde är psykologiska aspekter hos unga som har begått sexuella övergrepp. I sin forskning följer hon upp en grupp om 45 unga män som begick sexuella övergrepp under sina tonår. Fokus är de unga männens egna upplevelser och uppfattning om konsekvenserna av att som tonåring ha identifierats som förövare av sexuella övergrepp.

Elisabeth Punzis forskning rör hur klientens erfarenheter och upplevelser kan utgöra fokus i klinisk verksamhet. Hon intresserar sig för villkoren för klinisk verksamhet och utgår från kritisk psykologi där gängse diagnostiska system och vanligen använda utrednings- och behandlingsmetoder problematiseras och analyseras ur ett maktperspektiv. Dessutom intresserar hon sig för narrativa perspektiv och hur litteratur, konst och musik kan integreras i klinisk verksamhet.

Ove Sonessons forskningsområde omfattar mätning av psykiska funktioner. I fokus är utfall av psykiatrisk behandling. Ett allmänt forskningsintresse utgörs av människan som en konstruktör av sin värld.

Jennifer Strands forskning omfattar psykiatriska diagnoser ur ett psykologiskt perspektiv. Hon är specifikt intresserad av psykossjukdomar och driver ett treårigt forskningsprojekt där föräldraförmåga hos personer med psykossjukdom undersöks. Forskningen sker i samarbete öppenvårdsmottagningar i Göteborg. Jennifer är också involverad i flera studier där patientens upplevelse av psykiatrisk verksamhet och behandling undersöks.

Jonas Stålheims forskningsområde är psykos och missbruk, där han studerar hur droganvändandet ser ut bland personer med psykosproblematik samt genomför en långtidsuppföljning av personer med nydebuterad psykos i kombination med missbruk som behandlas i öppenvård. Ett annat fokus är den betydelse som mentaliserings-/metakognitiva funktioner, dvs. hur individen reflekterar kring sig själv och sina svårigheter, har för hur droganvändandet ser ut i gruppen. Ännu ett fokus är att genomföra processbeskrivningar av psykosgenombrott hos personer med samtidig drogproblematik.

Inga Tidefors är seniorprofessor i psykologi, inriktning mot sexologi, med mångårig forskning om såväl vuxna som ungdomar som har begått sexuella övergrepp. Forskningen har också inrymt den sexuellt utsattas upplevelse av att söka hjälp och stöd efter att ha varit utsatt för övergrepp, samt hur sexuellt utnyttjade barn hanteras i den rättsliga processen. En annan forskningstråd har varit kärleksrelationer på arbetsplatser. Som verksam inom sexologifältet har Inga Tidefors ett fokus på skillnader mellan tvingande och icke-tvingande sexualitet samt betydelsen av genus och makt.

Research in Clinical Psychology (RCP)

Sidansvarig: Ann-Sofie Sten|Sidan uppdaterades: 2018-03-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?