Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Erland Hjelmquist

Professor emeritus

Erland Hjelmquist
Professor emeritus
Akademisk grad: Docent,
erland.hjelmquist@psy.gu.se
031-786 1657

Rumsnummer: 488
Postadress: Box 500, 40530 Göteborg
Besöksadress: Haraldsgatan 1 , 41314 Göteborg


Psykologiska institutionen (Mer information)
Box 500
405 30 Göteborg
www.psy.gu.se
psykologi@psy.gu.se
Besöksadress: Haraldsgatan 1 , 413 14 Göteborg

Om Erland Hjelmquist

Bakgrund

Efter studier i psykologi, pedagogik, sociologi, filosofi och etnologi, avlade jag psykologexamen och lärarexamen 1972 och  disputerade i psykologi 1975 vid Göteborgs universitet. År 1980 blev jag docent och 1994 professor vid Göteborgs universitet. Utöver forskning och undervisning har jag haft ett antal administrativa uppdrag, bl.a. som prefekt vid psykologiska institutionen under nästan 10 år. Under åren 2008-2013 var jag tjänstledig på heltid för uppdraget som chef och huvudsekreterare för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), sedermera Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd, Forte.

Undervisning

Jag handleder framför allt doktorander.

Forskningsintresse

Min forskning har rört sig om språk, kommunikation, kognition och tänkande hos barn och vuxna. Från början var intresset riktat mot olika aspekter av samtal ansikte-mot-ansikte. Det gällde t.ex. strukturer i samtal och minne för vad som sagts. Efterhand kom funktionshinder som rör språk och kommunikation att intressera mig. Vi gjorde tidiga studier av talsyntes för blinda och begriplighet i talsyntes. Barns utveckling av språk och kommunikation är genomgående i min forskning. Bl.a. har vi studerat utvecklingen hos vanliga barn av förståelsen för att språkliga uttryck kan variera men ändå betyda samma sak. Mycket forskning har ägnats åt barn med funktionshinder: cerebral pares, ADHD, Asperger syndrom, autism, hörselnedsättning/dövhet och dyslexi. Där har vi studerat olika aspekter av språk, minne, social kognition och kommunikation.

Pågående forskning

Ett tvärkulturellt projekt om dyslexi håller på att rapporteras. Vi har undersökt språkliga och kognitiva funktioner hos 8-9-åringar med lässvårigheter i Sverige, Estland, Kanada och Kroatien med syfte att studera likheter och skillnader i relationer mellan läs- och skrivsvårigheterna och respektive språk. De fyra språken skiljer sig radikalt åt när det gäller relationen mellan skriftbild och hur orden uttalas. I ett annat projekt om dyslexi prövar vi ett datorbaserat träningsprogram för barn i 8-9-årsåldern. När det gäller döva barn studerar vi framför allt utvecklingen av den sociala kognitionen, förmågan att ta andras perspektiv, i förhållande till språkliga och kognitiva funktioner. Särskilt intressant är i vilken teckenspråkig miljö barnet vuxit upp i och vilket språk som använts i skolan. Fokus just nu är på döva barn i tidig ålder där vi studerar den sociala kognitionen med ögonrörelsemetodik. Frågeställningen är om döva barn med hörande föräldrar uppmärksammar samma saker som hörande barn med hörande föräldrar när de får titta på en animerat händelseförlopp.

https://amblesymposia.wordpress.com/about-goteborg-amble/

https://amblesymposia.wordpress.com/ 

 

Valda publikationer'

Keresteš, G., Brkovic, I., Siegel, L., Tjus, T., & Hjelmquist, E. (on line 2019). Literacy Development beyond Early Schooling: A 4-year Follow-up Study of Croatian. Reading and Writing

Morgan, G., Meristo, M., & Hjelmquist, E. (2017). Environment and language experience in deaf children’s theory of mind development. In V. Slaughter, & M. de Rosnay (Eds.), Theory of Mind Development in Context (pp. 121-134). London and New York: Routledge.

Meristo, M., Strid, K., & Hjelmquist, E. (2016). Early conversational environment enables spontaneous belief attribution in deaf children. Cognition, 157, 139-145.

Morgan, G., Meristo, M., Mann, W., Hjelmquist, E., Surian, L., Siegal, M. (2014) Mental state language and quality of conversational experience in deaf and hearing children. Cognitive Development, 29, 41-49.

Meristo, M., Falkman, K.W., Hjelmquist, E., Tedoldi, M., Surian, L., & Siegal, M. (2014). Language access and theory of mind reasoning: Evidence from deaf children in bilingual and oralist environments . In A. Antonietti, E. Confalonieri, & A. Marchetti (Eds.), Reflective Thinking in Educational Settings: A Cultural Framework (pp. 170-199). Cambridge: Cambridge University Press.

Meristo, M., Hjelmquist, E., & Morgan, G. (2012). How access to language affects theory of mind in deaf children. In M. Siegal & L. Surian (Eds.), Access to Language and Cognitive Development (pp. 44-61). Oxford: Oxford University Press.

Meristo, M., Morgan, G., Geraci, A., Iozzi, L., Hjelmquist, E., Surian, L., & Siegal, M. (2012). Belief attribution in deaf and hearing infants. Developmental Science, 15, 633-640.

Svensson, I., Nilsson, S., Wahlström, J., Jernås, M., Carlsson, L.M., & Hjelmquist, E. (2011). Familial dyslexia in a large Swedish family: A whole genome linkage scan. Behavior Genetics, 41, 43-49.

Siegal, M., Frank, C.K., Surian, L., & Hjelmquist, E. (2011). Theory of mind and bilingual cognition. In Cook, V., & Bassetti, B. (Eds.), Language and Bilingual Cognition (431-452). London. Routledge/Psychology Press.

Meristo, M. & Hjelmquist, E. (2009). Executive functions and theory-of-mind among deaf children – different routes to understanding other minds? Journal of Cognition and Development,10, 67-91.

Hjelmquist, E. (2008). Funktionshinder/handikapp, kultur och hälsa (Disabilities/handicaps, culture and health). I G. Bjursell & L. Vahlne Westerhäll (Red.), Kulturen och hälsan (Culture and health) (sid. 139-160). Stockholm: Santérus Förlag.

Hjelmquist, E. (2007) Review of: “Handbook of adolescent psychology (2nd edition)”, by R.M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), European Child and Adolescent Psychiatry,16, 416.

Meristo, M., Falkman, K.W., Hjelmquist, E., Tedoldi, M., Surian, L., & Siegal, M. (2007). Language access and theory of mind reasoning: Evidence from deaf children in bilingual and oralist environments. Developmental Psychology.43, 1156-1169.

Falkman, K., Roos, C., & Hjelmquist, E. (2007). Menatlizing skills of non-native, early signers: A longitudinal perspective. European Journal of Developmental Psychology, 4, 178-
198.

 

 

Senaste publikationer

Literacy development beyond early schooling: a 4‑year follow‑up study of Croatian
Gordana Kerestes, Irma Brkovic, Linda S. Siegel, Tomas Tjus, Erland Hjelmquist
Reading and writing, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Environment and language experience in deaf children’s theory of mind development.
Gary Morgan, Marek Meristo, Erland Hjelmquist
Slaughter, V. (Ed.), de Rosnay, M. (Ed.). Theory of Mind Development in Context, London, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Teachers ́ assessment of children’s oral language and literacy achievement: a multilevel approach
Irma Brkovic, Gordana Kerestes, Erland Hjelmquist, Tomas Tjus
18th European Conference on Developmental Psychology. Utrecht, Netherlands: August 29 - September 1, Poster (konferens) 2017
Poster (konferens)

Predicting reading achievement from reading self-concept, leasure time reading, and gender
Gordana Kerestes, Irma Brkovic, Erland Hjelmquist, Tomas Tjus
18th European Conference on Developmental Psychology. Utrecht, Netherlands: August 29 - September 1, Poster (konferens) 2017
Poster (konferens)

Computerized orthographic training of severely reading disabled children in Croatia and Sweden
Tomas Tjus, Erland Hjelmquist, Gordana Kerestes, Linda Fälth, Irma Brkovic et al.
18th European Conference on Developmental Psychology. Utrecht, Netherlands: August 29 - September 1, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Environment and language experience in deaf children's theory of mind development
G. Morgan, M. Meristo, Erland Hjelmquist
Theory of Mind Development in Context, Routledge, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Long-term predictors of reading and writing in transparent orthography: A 4-year longitudinal study of Croatian
Gordana Kerestes, Irma Brkovic, Linda Siegel, Tomas Tjus, Erland Hjelmquist
17th European Conference on Developmental Psychology, September 8-12, Braga, Portugal, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Cognitive abilities and socio-economic status as predictors of reading and writing skills in early schooling
Irma Brkovic, S Strnad-Jerbic, N Dujic, D Kovac, M Maljkovic et al.
Paper presented at the Ramiro and Zoran Bujas Days, April, 15-18, Zagreb, Croatia., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Fluency matters: A cross-linguistic study of the role of fluency in reading comprehension and spelling
Linda Siegel, Gordana Kerestes, Marika Veisson, Erland Hjelmquist, Tomas Tjus
Cognitive and Neurocognitive Aspects of Learning Abilities and Disabilities - International conference in memory of Prof. Zvia Breznitz. University of Haifa, Israel: 19-21 May, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 31 - 40 av 52

2006

Inre och yttre världar. Funktionshinder i psykologisk belysning
Erland Hjelmquist
Lund, Studentlitteratur, Samlingsverk 2006
Samlingsverk

Mentalizing abilities in deaf children with different signing skills.
Marek Meristo, Erland Hjelmquist
19th Biennal Meeting, International Society for the Study of Behavioural Development, Melbourne, Australia, 2-6 July, 2006, Paper i proceeding 2006
Paper i proceeding

Language access and mentalizing abilities: Evidence from bilingually and orally instructed deaf children in Estonia, Sweden and Italy.
Marek Meristo, Kerstin Watson Falkman, Erland Hjelmquist, M Tedoldi, L Surian et al.
Language Acquisition and Bilingualism Conference, Toronto, Canada, 4-7 May, 2006, Paper i proceeding 2006
Paper i proceeding

2005

Mentalizing abilities among deaf children from different conversational backgrounds
Marek Meristo, Erland Hjelmquist
Symposium at the XIIth European Conference on Developmental Psychology, La Laguna, Tenerife, Spain, August 24-28, 2005., Paper i proceeding 2005
Paper i proceeding

Theory of mind in Children with Severe Speech and Physical Impairment (SSPI): A longitudinal study
Kerstin Falkman, Annika Dahlgren Sandberg, Erland Hjelmquist
International journal of disability, development and education, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Svensk handikappforskningspolitik
Erland Hjelmquist
Söder, M. (red). Forskning om funktionshinder, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

Mentalizing in children with communicative disabilities
Erland Hjelmquist, Mikael Heimann
Symposium at the XIIth European Conference on Developmental Psychology, Universidag de La Laguna, Tenerife, Spain, August 24-28 2005., Paper i proceeding 2005
Paper i proceeding

Intervention, treatment, and care in autistic disorder. Challenging case reports from Northern-Finland
M Kielinen, Erland Hjelmquist, I Moilanen, L Syrjäla
International Journal of Circumpolar Health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2004

Handikappforskningens två ben. (The two legs of disability and handicap research)
Erland Hjelmquist
I M. Sjöberg (red.), Handikappforskning på tillväxt. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Kapitel i bok 2004
Kapitel i bok

Visar 31 - 40 av 52

Sidansvarig: Ann-Sofie Sten|Sidan uppdaterades: 2015-03-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://psy.gu.se/personal/?publicationPageNumber=4&selectedTab=2&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Fpersonal%2F%3Fprint%3Dtrue%26feedbackForm%3Dtrue%26returnAddress%3Dhttp%253A%252F%252Fpsy.gu.se%252Fpersonal%252F%253FuserId%253Dxhjeer%26recipientName%3DAnn-Sofie%2BSten%26encodedEmail%3DYW5uLXNvZmllLnN0ZW5AcHN5Lmd1LnNl%26userId%3Dxhjeer&feedbackForm=true&encodedEmail=YW5uLXNvZmllLnN0ZW5AcHN5Lmd1LnNl&userId=xhjeer
Utskriftsdatum: 2020-08-06