Om psykologiska institutionen i media /rss-medieklipp/ Läkartidningen 190326: Ökad hälsomedvetenhet kan öka människors hälsoångest http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/03/Okad-halsomedvetenhet-riskerar-att-oka-manniskors-halsoangest/ Medierna har ett stort ansvar för att undvika alarmistiska hälsobudskap. Professionen måste debattera mot orimliga budskap och se till att sjukvården inte bidrar till att öka människors hälsoångest. Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Claudia Fahlke vid psykologiska institutionen är två av författarna till debattartikeln. Tue, 26 Mar 2019 12:30:00 GMT http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/03/Okad-halsomedvetenhet-riskerar-att-oka-manniskors-halsoangest/ 2019-03-26T12:30:00Z