Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen vid psykologiska institutionen leder till filosofie doktorsexamen och normalstudietiden är fyra år. Utbildningen är inriktad mot grundläggande psykologiska principer och processer som hjälper oss att bättre förstå och förutsäga mänskligt beteende i skilda sammanhang och under olika livsfaser.

Om utbildningen

Att vara doktorand innebär självständig forskning inom ramen för ett givet projekt vilket gör att du samtidigt är både student i slutfasen av din utbildning och självständig forskare. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där doktoranderna förväntas bedriva nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning.

I utbildningen finns en stark metodtradition och ofta tvärdisciplinära samarbeten med forskare inom andra ämnen även utanför psykologin, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför den akademiska världen.

Efter avslutad forskarutbildning har du förutsättningarna för att självständigt bedriva forskning och söka egna medel för projekt.

Att ansöka till utbildningen

Lediga platser till forskarutbildningen annonseras löpande på Göteborgs universitets gemensamma jobbportal. Alla ansökningar är offentliga och antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens med andra sökanden genom en särskild process. Den som sedan antas som forskarstudent knyts sedan ofta till en (eller flera) av institutionens forskargrupper.

Omfattning och utbildningsmål

Forskarutbildningen är den högsta formella utbildningsnivån och syftar till att ge en kvalitetssäkrad och kvalificerad utbildning för den som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor såväl inom som utanför högskolvärlden.

Målet med utbildningen är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom psykologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra år) och avslutas genom att den forskarstuderande framlägger en avhandling för offentlig granskning. 

Den som är antagen till forskarutbildningen med doktorandexamen som mål har även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (motsvarande två år). Man kan också från början söka till utbildningen med licentiatexamen som mål, men kan då inte automatiskt fortsätta till doktorandexamen om man skulle vilja. Forskarutbildning med doktorandexamen som mål är då en separat utbildning som söks i konkurrens med andra sökanden.

Allmän studieplan för licentiatexamen Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för doktorsexamen gäller för doktorander antagna ht-2018Examensmål för doktorsexamen enligt Högskoleförordningen Examensmål licentiatexamen enligt Högskoleförordningen

Från antagning till disputation

Det är många steg från antagning tills det att du får din doktorsexamen. Du kommer att få en individuell studieplan, handledare som hjälper dig och ungefär fyra års forskning senare kommer du att försvara din doktorsavhandling på en disputation. Läs gärna mer på universitetets sidor om forskarutbildning.

Psykologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår forskarutbildning är också en del av fakultetens forskarutbildning. På Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats får du en utförlig översikt över hur disputationsprocessen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ser ut.

Både student och anställd

Att bli antagen till forskarutbildningen innebär att vara både student och anställd samtidigt. Båda rollerna är reglerade i gällande förordningar och omfattar såväl rättigheter och skyldigheter.

En doktorand är i normalfallet anställd för att bedriva forskarstudier på heltid. Undantaget från detta är samverkansdoktorander där forskarutbildningen bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning i organisation utanför universitetet.

Som doktorand utför man oftast (men inte alltid) tre olika typer av arbete. Avhandlingsarbete, institutionstjänstgöring, samt utbildning. Undervisning räknas normalt till institutionstjänstgöring, och kurspoäng inom ramen för forskarutbildningen räknas normalt till utbildning.

Kvalitetssäkring

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom utbildningens olika organ: forskar­utbildnings­beredningen, handledar­kollegiet och doktorand­rådet. Vi har också deltagit i flera benchmarkingprojekt i syfte att inspireras av andra forskarutbildningar.

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning 2015-2016 erhöll vår utbildning på forskarnivå omdömet hög kvalitet. Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav, befanns vara väl strukturerad och hålla god internationell klass.

Andra kommande kvalitetsutvärderingar som berör psykologiska institutionen är exemeplvis RED19 som initierades under senare hälften av 2017 och pågår under 2018.

Kontaktpersoner forskarutbildningen

Handläggare för utbildning på forskarnivå:
Ann Backlund: 031-786 1637 ann.backlund@psy.gu.se.

Studierektor för forskarutbildningen och ordförande i forskarutbildningsberedningen:
Professor Jan Johansson Hanse: 031-786 1678, jan.johansson.hanse@psy.gu.se.

Aktuella utlysningar våren 2020

Vi utlyser en tjänst med med inriktning mot kognitiv psykologi/kognitiv neurovetenskap
Sista dag för ansökan  är 30 mars

Mer om utbildning på forskarnivå

på Göteborgs universitet

Bra att veta

Alla disputationer annonseras i vår kalender.

Avhandlingar går att hitta på sidan publikationer.

Sidansvarig: Ann Backlund|Sidan uppdaterades: 2019-09-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?