Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser

Avancerad nivå, halvfart, dagtid, 15 hp

Enligt Världshälsoorganisationen är det nödvändigt att utveckla psykosociala perspektiv och insatser inom sjukvården. Genom att patientens förståelse av sig själv och sin livssituation utvecklas och tillvaratas blir patienten en aktiv medskapare i utformningen av vården.

Kursen vänder sig till dig som har högskoleutbildning och vill fördjupa dina kunskaper om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser.

Syftet med kursen är att ge en överblick av psykologiska teorier och modeller som förklarar uppkomst och behandling av psykisk ohälsa. Områden såsom emotion, kognition, beteende och relationer kommer att kopplas till psykisk sjukdom. Under kursen behandlas också utvecklingen av de perspektiv som ligger till grund för psykiatriska diagnossystem och den psykiatriska vården.

Ett viktigt moment är att lära sig samt träna på att bemöta personer med psykisk sjukdom utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt. Du kommer också att få reflektera över dina egna normer och värderingar och hur dessa kan påverka bemötande och behandling.

Anmälan: Psykologiska perspektiv på psykiatriska diagnoser

Kursledarna om kursen:

– Psykisk ohälsa är idag ett betydande hot mot folkhälsan och fördjupade kunskaper behövs inom alla delar av vård och omsorg men också i befolkningen i stort. Till följd av ökad psykisk ohälsa har också diagnossystemen utvecklats och är i ständig rörelse och förändring. Med ökad kunskap om de psykologiska fenomen och processer som ligger bakom olika psykiska sjukdomstillstånd och diagnoser skapar vi en bättre förståelse för individens upplevelse av sin psykiska ohälsa, vilket är grundläggande i mötet med människor som mår dåligt.

Jennifer Strand är universitetslektor i kvalitativ metod och forskar om psykisk ohälsa vid psykologiska institutionen. Hon disputerade med en avhandling om psykossjukdom och tidiga relationer. Sedan dess har hon bland annat studerat patienters upplevelser av psykiatrisk öppen- och slutenvård samt hur läkemedelsbehandling vid depression påverkar föräldraförmågan. Jennifer har också ett forskningsprojekt om föräldraskap och psykossjukdom där erfarenheter hos föräldrar, barn och vårdpersonal studeras. Sammantaget belyser hennes forskning både hur familjerelationer påverkar men också påverkas av psykisk ohälsa, främst utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv.

Anne Ingeborg Berg är Leg Psykolog och docent i psykologi och arbetar som universitetslektor vid psykologiska Institutionen och som psykolog vid Äldrepsykiatrisk Öppenvårdsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Både i forskning och kliniskt arbete är fokus riktat mot psykologisk utveckling och psykisk hälsa hos äldre. De huvudsakliga forskningsfrågorna rör sig mer specifikt kring psykosociala förutsättningar för ett gott åldrande och depression och suicidalitet hos äldre.

Sidansvarig: Marie Lomberg|Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?