Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Behörighet och anmälan

Anmälan

Den senaste antagningen var höstterminen 2017. Nästa start av psykoterapeutprogrammet är vårteminen 2021. Ansökningspersioden kommer att vara öppen 15 augusti–16 september 2020 och ansökan görs via www.antagning.se.

Förkunskapskrav:

  1. Avlagd psykologexamen (enligt 1982 ås studieordning eller senare bestämmelser), som inkluderar minst 40 timmar utbildningsterapi,
  2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
  3. Socionomexamen, eller
  4. Annan motsvarande examen.

För sökande med grundexamen enligt 3 och 4 krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning enligt följande:

A) teoretiska seminarier omfattande minst 240 timmar

B) med samtidigt genomförande av en långtidsterapi (3 terminer) eller en längre (2 terminer) och en kortare eller minst tre kortare terapier under handledning av handledarutbildad leg. Psykoterapeut, eller leg. Psykoterapeut under handledarutbildning

C) den sammanlagda handledningen, som skall ske samtidigt med den teoretiska utbildningen, skall uppgå till minst 60 timmar individuell handledning eller 120 timmar grupphandledning i grupp om högst 6 studerande.

Den sökande skall, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, före eller under grundläggande psykoterapiutbildning ha genomgått egen individualterapi omfattande minst 40 timmar hos leg. Psykoterapeut eller ha genomgått 100 timmar gruppsykologi hos leg. Psykoterapeut.

Då Psykoterapeutprogrammet startar, skall minst två år ha passerat från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet. Under denna tid skall den sökande ha arbetat minst halvtid med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under del av tjänsten.

För behörighet att antas till inriktningen Individualpsykoterapi mot barn- och ungdom KBT, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutiskt med barn och ungdomar som kan utgöra underlag för handledning. För behörighet att antas till inriktningen Individualpsykoterapi mot vuxna KBT eller PDT krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapuetiskt med klienter, som kan utgöra underlag för handledningen. För behörighet att antas till Psykoterapi med inriktning mot familj, krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att hen under utbildningstiden får möjlighet att möta och arbeta psykoterapeutsikt med familjer, som kan utgöra underlag för handledning.

Formalia för bifogade intyg:

  • Intyg om tidigare yrkeserfarenhet inom psykoterapi ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Endast anställningar omfattande minst 50 % godtas. Utdrag ur personalregister som enbart innehåller en lista med olika anställningar och omfattning i timmar godtas inte.
  • Intyg om genomgången egenterapi ska vara daterade, ange antal timmar, tidsperiod och signerade av legitimerad psykoterapeut.
  • Intyg om handledning ska vara daterade och signerade av handledaren, som också måste vara legitimerad psykoterapeut. Detta måste framgå av intyget.
  • Alla kopior på intyg ska vara vidimerade.

Meritsammanställning

Meritsammanställning, individualpsykoterapi med inriktning vuxna, PDT

Meritsammanställning, individualpsykoterapi med inriktning barn och ungdom, KBT

Meritsammanställning, psykoterapi med inriktning mot familj

Fyll i en meritsammanställning för den inriktning du söker och ladda upp den tillsammans med bilagorna på antagning.se.

Urval:

Vid urvalet görs en samlad bedömning enligt följande:

Yrkeserfarenhet (max 4 p): Yrkeserfarenheten värderas utifrån att den innehåller psykoterapeutiska inslag, omfattning samt om den låg före eller efter att förkunskapskraven är uppfyllda. Yrkeserfarenhet efter att förkunskapskraven är uppfyllda ger högre meritvärde.

Handledning (max 4 p): Handledningen skall vara med leg. psykoterapeut och värderas högre om: - den överensstämmer med sökt inriktning - handledaren har handledarutbildning - den bedrivits individuellt.

Egenterapi/utbildningsterapi (max 2p, 1p eller 6 p): För Psykoterapi med inriktning mot familj gäller genomgången parterapi, familjeterapi och/eller familjekonstruktion eller motsvarande ger maximalt 2 p. För Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom gäller avslutad eller pågående individualterapi hos leg Psykoterapeut med inriktning KBT ger maximalt 1 p. För Individualterapi mot vuxna KBT gäller avslutad eller pågående individualterapi hos leg Psykoterapeut med inriktning KBT ger maximalt 1 p. För Individualterapi med inriktning mot vuxna PDT gäller avslutad eller pågående individualterapi hos leg. Psykoterapeut företrädesvis in inriktning PDT ger maximalt 6 p. Egenterapin för inriktningarna Individualterapi mot vuxna KBT eller PDT och Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom värderas högre om den är individuell än om den är i grupp.

Annan högskoleutbildning eller motsvarande (max 10 poäng): (Detta gäller utbildningar utöver din behörighetsgivande yrkeshögskoleexamen) Inriktningsspecifik grundläggande psykoterapiutbildning ger 3 p. Längre sammanhållna utbildningar eller kurser om minst 7,5 hp ger poäng om de har relevans för utbildningen. Exempel på sådana kurser är psykologisk/psykoterapeutisk bedömning och behandling, samspelsbedömning och behandling, systemisk/interaktionistisk teori och intervention, utvecklingspsykopatologi, psykopatologi, neuropsykologi, neuropsykiatri, forskningsmetodik.

Forskningserfarenhet/publikationer (max 6 poäng): Artiklar/bokkapitel av relevans för psykoterapeutiskt arbete värderas utifrån om de är publicerade i tidskrifter med lektörförfarande eller ej, om man är huvudfattare eller ej. Vidare kan även erfarenhet från att delta i forskningsprojekt ge poäng.

Totalpoäng grundkriterier är: 24p för Psykoterapi med inriktning mot familj, 23p för Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, 23p för Individualterapi mot vuxna KBT och 28p för Individualterapi med inriktning mot vuxna PDT

Kontakt

För frågor om programmet kontakta studievägledare: chrissie.evling@psy.gu.se.

Sidansvarig: Chrissie Evling, studievägledare|Sidan uppdaterades: 2019-12-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?