Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kursplaner, litteraturlistor, schema

Här hittar du som är deltagare på en pågående uppdragsutbildning kursplan, schema och litteraturlista.

Nedanför har vi också ett arkiv över tidigare uppdragsutbildningar.

Litteraturlistan finns längst bak i respektive kursplan till och med VT16. Från och med HT16 är kursplaner och litteraturlistor separerade.

Kursplaner med litteraturlistor är klara tidigast åtta veckor innan terminsstart. Schema är klara tidigast två veckor innan terminsstart, med reservation för ändringar i schema.

 

HT18


Alla kursplaner (pdf) och scheman öppnas i nytt fönster
  
Kurskod    
Kursnamn                                                                      
Kursplan  
Schema  
 PX1166Återfallsprevention (ÅP), 5hp

Kursplan

Litteratur

Schema
 PX1167 Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), 7,5 hp

 Kursplan

Litteratur

 Schema
 PX2108 Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) för yrkesverksamma psykologer, 7,5 hp

 Kursplan

Litteratur

 Schema

 

VT18


Alla kursplaner (pdf) och scheman öppnas i nytt fönster

Kurskod Kursnamn KursplanSchema
PC1157 Utvecklingspatologi, 7,5 hp

Kursplan

Litteratur

Schema
PC2271 Samtida mödra och barnKursplan Schema
PX1164 Motiverande samtal (MI), 5 hp Kursplan  Schema
PX1165 Motivationshöjande behandling (MET), 5 hp Kursplan  Schema

 

HT17

 

Alla kursplaner (pdf) och scheman öppnas i nytt fönster

 
Kurskod

Kursnamn                                                                        

Kursplan Schema
PC2191 Innovationsledarskap, 7,5 hp, kvartsfart, HT17

Kursplan

 

Schema
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsyk-psykisk hälsa hos föräldrar o barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder, 15 hp, kvartsfart HT17-VT18

Kursplan

 

Schema
PC1157 Utvecklingspsykopatologi, 7,5 hp, kvartsfart, HT17

Kursplan

Schema

VT17

 

Alla kursplaner (pdf) och scheman öppnas i nytt fönster

 
Kurskod

Kursnamn                                                                        

Kursplan Schema
PC2211 KBT för psykologer inom barn- och ungomshabiliteringen, 30 hp

Kursplan

 

Schema
PT2211 Barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteende-terapeutisk inriktning: Teori och metod, 70 hp

Kursplan

 

Schema
PT2212 Handledning och metodkurs i barn‐ och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteende-terapeutisk inriktning samt utbildningsterapi, 20 hp

Kursplan

Schema
PC2190 Beslutsfattandes psykologi i arbetslivet, 7,5 hp

Kursplan

 

Schema
PC1157 Utecklingspsykologi, 7,5 hp

Kursplan

Schema

 

 

HT16

Kurskod Kursnamn Kursplan Schema
PC2190 Beslutsfattandes psykologi i arbetslivet, 7,5 hp, kvartsfart Kursplan (pdf) Schema
PC2211 KBT för psykologer inom barn- och ungdomshabiltering, 30 hp Kursplan (pdf) Schema

 

 VT16

   
PC2211 KBT för psykologer inom barn- och ungdomshabiltering, 30 hp
Pågår under perioden 2015 v.41 - 2017 v.31
 Kursplan  Schema
PC1190 Beslutsfattandets psykologi, 7,5 hp
Pågår under perioden 2015 v.43 - 2016 v.9
Kursplan Schema
 PT2211 Barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteende-terapeutisk inriktning: Teori och metod, 70 hp  Kursplan  Schema
PT2212 Handledning och metodkurs i barn‐ och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteende-terapeutisk inriktning samt utbildningsterapi, 20 hp Kursplan  

 HT15

   
PC1176 Psykosocialt perspektiv på missbruk och beroende, 7.5 hp
Pågår under perioden 2015 v.4 - 2015 v.50
Kursplan Schema
PC2211 KBT för psykologer inom barn- och ungdomshabiltering, 30 hp
Pågår under perioden 2015 v.41 - 2017 v.31
 Kursplan  Schema
PC1190 Beslutsfattandets psykologi, 7,5 hp
Pågår under perioden 2015 v.43 - 2016 v.9
Kursplan Schema
     

 

HT 2014

 
Kurskod Kursnamn
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp

Pågår under perioden:
 2014 v.35-2015 v.21
Kursplan Schema

PC1190 Beslutsfattandets psykologi, 7,5 hp

Pågår under perioden:
 2014 v.43-2015 v.9
Kursplan Schema

VT 2014

   
Kurskod Kursnamn
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp

Pågår under perioden:
 2012 v.49-2014 v.03
Kursplan (pdf) Schema
PC1157 Utvecklingspsykopatologi, 7,5 hp. 
Pågår under perioden 2013 v.44-2014 v. 24
 
Kursplan (pdf)  Schema


HT 2013

   
Kurskod Kursnamn
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp

Pågår under perioden:
 2012 v.49-2014 v.03
Kursplan (pdf) Schema
PC1157 Utvecklingspsykopatologi, 7,5 hp. 
Pågår under perioden 2013 v.44-2014 v. 24
 
Kursplan (pdf)  Schema

VT 2013

   
Kurskod Kursnamn
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp

Pågår under perioden:
 2012 v.49-2014 v.03
Kursplan (pdf) Schema

HT 2012

   
Kurskod Kursnamn
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp

Pågår under perioden:
 2012 v.49-2014 v.03
Kursplan (pdf) Schema
PC1175 Missbruk och beroende och psykiatrisk samsjuklighet, 7,5 hp

Pågår under perioden:
2012 v.35-2013 v.03
Kursplan (pdf) Schema

VT 2012

   
Kurskod Kursnamn
PC2275 Kognitiv beteendeterapi, 30 hp 2010 v.49-2012 v.23 Kursplan (pdf) Schema
PC2276 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 hp 2010 v.49-2012 v.23 Kursplan (pdf) Schema
PT2215 Vuxenpsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning: Teori och metod, 70 hp

HT11-VT14

Till kursplaner och schema
PT2216 Handledning och metodkurs i vuxenpsykoterapi med kognitiv beteende-terapeutisk inriktning samt utbildningsterapi, 20 hp

VT12-VT14

 


HT 2011

   
Kurskod Kursnamn
PC1174

Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet, 7,5 hp

2011 v. 35 - 2012 v. 03

Kursplan (pdf) Schema
PC1175

Missbruk och beroende och psykiatrisk samsjuklighet, 7,5 hp

2011 v. 35 - 2012 v. 03

Kursplan (pdf) Schema

VT 2011

   
Kurskod Kursnamn
PC2274

Handledningens teori och praktik med inriktning mot arbetslivet, 10 hp

2010 v. 43-2011 v.23

Kursplan (pdf) Schema
PC2275

Kognitiv beteendeterapi, 30 hp

2010 v.49-2012 v.23

Kursplan (pdf) Schema
PC2276

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 hp

2010 v.49-2012 v.23

Kursplan (pdf) Schema

HT 2010

   
Kurskod Kursnamn
PC2157 Utvecklingspsykologi och utvecklings-psykopatologi, 15 hp Kursplan (pdf) Schema
PC1174 Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet, 7,5 hp Kursplan (pdf) Schema
PC1175 Missbruk och beroende och psykiatrisk samsjuklighet, 7.5 hp Kursplan (pdf) Schema
PC2274

Handledningens teori och praktik med inriktning mot arbetslivet, 10 hp

201043-201123

Kursplan (pdf) Schema
PC2275

Kognitiv beteendeterapi, 30 hp

201049-201223

Kursplan (pdf) Schema
PC2276

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 hp

201049-201223

Kursplan (pdf) Schema

VT 2010

Kurskod Kursnamn
PC1174 Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet,
7,5 hp (pdf)
PC1175 Missbruk och beroende och psykiatrisk
samsjuklighet, 7.5 hp (pdf)
PC2157 Utvecklingspsykologi och utvecklings-psykopatologi, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


HT 2009

Kurskod Kursnamn
PC2273 Dialektisk beteendeterapi med inriktning på ungdomar och unga vuxna, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


VT 2009

Kurskod Kursnamn
PC2170 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteende­terapi med barn och ungdomar, 45 hp (pdf)
PC2273 Dialektisk beteendeterapi med inriktning på ungdomar och unga vuxna, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


HT 2008

Kurskod Kursnamn
PC2170 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteende­terapi med barn och ungdomar, 45 hp (pdf)
PC1172 ACT och psykosocialt behandlingsarbete, 15 hp (pdf)
PC2273 Dialektisk beteendeterapi med inriktning på ungdomar och unga vuxna, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


VT 2008

Kurskod Kursnamn
PC2170 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteende­terapi med barn och ungdomar, 45 hp (pdf)
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp (pdf)
PC1172 ACT och psykosocialt behandlingsarbete, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


HT 2007

Kurskod Kursnamn
PC2170 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteende­terapi med barn och ungdomar, 45 hp (pdf)
PC2271 Samtida Mödra- och barnhälsovårdspsykologi - psykisk hälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och koltålder – ett utvecklingspsykologiskt, preventions- och interventionsinriktat perspektiv, 15 hp (pdf)
PC1172 ACT och psykosocialt behandlingsarbete, 15 hp (pdf)

Till sidans topp

 


VT 2007

Kurskod Kursnamn
PYT500 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 30 p (pdf)

Till sidans topp

 


HT 2006

Kurskod Kursnamn
PY0480 Handledningens teori och praktik, 5 p (pdf)
PY0490 Sexualitet och samlevnad - ungdomssexologi, 10 p (pdf)
PY0580 Sexualitet och samlevnad, med fokus på parrelationen, 5 p (pdf)
PY0590 Psykologi, Kommunikation på arbetet, 5 p (pdf)
PYT500 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 30 p (pdf)

Till sidans topp

 


VT 2006

Kurskod Kursnamn
PY0480 Handledningens teori och praktik, 5 p (pdf)
PY0490 Sexualitet och samlevnad - ungdomssexologi, 10 p (pdf)
PY0580 Sexualitet och samlevnad, med fokus på parrelationen, 5 p (pdf)
PYT500 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 30 p (pdf)

Till sidans topp

 


HT 2005

Kurskod Kursnamn
PY0190 Beslutsfattandets psykologi, 5 p (pdf)
PYT500 Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi med barn och ungdomar, 30 p (pdf)

 


 

                                            

 

 

 

 

Sidansvarig: Eugenia Andersson|Sidan uppdaterades: 2018-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?