Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning på forskarnivå


Utbildning på forskarnivå i psykologi är inriktad mot grundläggande psykologiska principer och processer som hjälper oss att bättre förstå och förutsäga mänskligt beteende i skilda sammanhang och under olika livsfaser. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där doktoranderna förväntas bedriva nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning.

Doktoranderna är nära knutna till någon av institutionens forskargrupper vilket gör att man redan under utbildningen exponeras för det internationella vetenskapssamhället. I utbildningen finns en stark metodtradition och ofta även tvärdisciplinära samarbeten med forskare inom andra discipliner vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför akademin.

Omfattning och utbildningsmål

Utbildning på forskarnivå är den högsta formella utbildningsnivån och syftar till att ge en kvalificerad utbildning för den som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor såväl inom som utanför universitet och högskolor. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med doktorsexamen.

Utbildningens mål är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom psykologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Detta görs bl.a. genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Kvalitetssäkring

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom utbildningens olika organ: forskar­utbildnings­beredningen, handledar­kollegiet och doktorand­rådet. Vi har också deltagit i flera benchmarkingprojekt i syfte att inspireras av andra forskarutbildningar. I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning 2015-2016 erhöll vår utbildning på forskarnivå omdömet hög kvalitet. Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav, befanns vara väl strukturerad och hålla god internationell klass.

UKÄ:s beslut

Behörighet

Grundläggande behörighet

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs följande:

  • fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
  • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav

Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).Forskarutbildningshandläggare för utbildning på forskarnivå:
Ann Backlund tel: 031-786 1637 ann.backlund@psy.gu.se
 

Läs mer om behörighet

Fullständig information om behörighet finns i
allmän studieplan för dr.examen

 

Studieadministrativ handbok för forskarnivå

Informationen riktar sig både till handläggare och administratörer av utbildning på forskarnivå, såväl som prefekter, handledare, examinatorer och studierektorer. Kort sagt alla som på något sätt deltar i administrationen kring en doktorand.

Sidansvarig: Ann Backlund|Sidan uppdaterades: 2016-06-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?